fbpx

Tilhenger

Kjøretime (45 min) 950,-
Kjøretime (60 min) 1.267,-
Kjøretime (90 min) 1.900,-
Trinnvurdering trinn 2 1.050,-
Trinnvurdering trinn 3 1.050,-
Sikkerhetskurs på vei 2.850,-
Lastsikringskurs 1.100,-
Leie av bil og tilhenger til førerprøve 3.200,-
Annet:
Tillegg kjøretime etter kl. 16:00/helg 150,-
Tillegg førerprøve etter kl. 16:00/helg 1.000,-
Engangsgebyr for bompenger 250,-

 

Hvordan er opplæringen bygd opp?

For å kunne begynne på opplæring med tilhenger, må du først ha førerkort klasse B.

Opplæringen er delt inn i ulike trinn som går på grunnleggende opplæring på trinn 2, trafikal opplæring på trinn 3 og avsluttende opplæring på trinn 4. I tillegg til dette må du gjennomføre lastsikringskurs.

Trinn 2: På dette trinnet skal du lære å bruke bil med tilhenger kjøreteknisk, å koble tilhenger til og fra, å rygge med tilhenger og å foreta sikkerhetskontroll.

Trinn 3: På dette trinnet skal du lære å kjøre sikkert og selvstendig med bil og tilhenger i variert trafikk.

Trinn 4: I løpet av trinn 4 skal du bli så god at du kan kjøre bil med tilhenger på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter.

Hva er obligatorisk?

De obligatoriske delene du må gjennom på klasse BE/B kode 96 er trinnvurdering trinn 2 og 3, lastsikringskurs og sikkerhetskurs på vei. Skal du ha førerkort med klasse BE må du i tillegg til obligatorisk opplæring gjennomføre førerprøve hos Statens Vegvesen.

Må jeg ha kjøretimer i tillegg til det obligatoriske?

Svaret er nesten alltid ja. Det finnes sjeldne tilfeller hvor nivået på eleven er så høyt at kjøretimer ikke trengs. Alle nye elever som har kjørt bil med henger før, må ha en kartleggingstime hos oss – da finner læreren ut om du er klar for noe av det obligatoriske.

Er det lang ventetid på førerprøve/oppkjøring?

Det varierer, men normalt sett er det ikke lang ventetid. Med «ikke lang ventetid» mener vi ca. 4 uker. Det har vært perioder med lengre kø, men det er ikke normalen.

Må jeg bestille førerprøve/oppkjøring selv?

Vi anbefaler at du som elev gir fullmakt til oss som trafikkskole slik at vi kan planlegge og koordinere bestillingen av førerprøve slik at både bilen og læreren din er ledig. Dersom du bestiller selv, kan vi ikke garantere at bil er tilgjengelig, og du kan risikere å måtte endre dato/tid. Kontoret følger daglig med på Statens Vegvesen sine sider, og jobber aktivt for å finne prøver tilpasset hver enkelt elev sine behov.

Må jeg ha med noe spesielt til kjøretimene?

Vi anbefaler at du har med deg arbeidshansker og klær du ikke er redd for skal bli møkkete. I tillegg til dette må du selvsagt alltid ha med førerkortet ditt.

Hva kan jeg kjøre med klasse BE og B kode 96?

Har du kode 96 på førerkortet ditt, kan den tillatte totalvekten for bilen og tilhengeren til sammen være maks 4 250 kg.

Med klasse BE kan du blant annet kjøre en personbil og trekke en tilhenger med en tillatt totalvekt mellom 750 kg og 3 500 kg. Totalvekten på vogntoget kan ikke overstige 7 tonn.

Hva koster førerkortet?

Det er store variasjoner i hvor mye en bruker på førerkortet. Dersom du har mulighet til å øvelseskjøre hjemme og begynner tidlig, har du gode forutsetninger for å få et rimeligere førerkort. Det er mange som ikke har denne muligheten og dermed bruker mer. Det er helt vanlig å bruke 10 – 15 000,- på tilhengerførerkort. Noen bruker mindre, andre mer.

Frist for avbestilling

Kjøretimer – innen kl. 12.00 virkedagen i forveien. Kurs/Sikkerhetskurs (bane/vei) – innen kl. 12.00 tre virkedager i forveien. Timer/kurs som ikke blir avbestilt i tide må betales i sin helhet. Ved sykdom må legemelding blir levert innen senest 1 uke. Eleven vil da bli belastet ett gebyr på 25% fullpris.

Oppmøte og kansellering

Elev møter opp på trafikkskolens lokaler ved avtalt tid. Kjøring til/fra andre møtesteder trekkes fra elevens kjøretid. Dersom elev ikke møter innen 15 minutter etter avtalt starttid, regnes timen som kansellert. Eleven vil bli belastet for timen(e) eleven ikke møter til.

Økonomi

Kjøretimer skal betales før kjøring påbegynnes. Eleven skal løpende følge med på sin økonomistatus på sine elevsider, TABSelev.no Eleven samtykker å motta faktura med fakturagebyr på kr. 50 fra trafikkskolen dersom timer ikke er betalt. Elever ilegges et engangsgebyr kr. 250,- for dekning av bom under opplæringen (gjelder ikke MC).

Pakker

Pakken er gyldig i 18 måneder fra kjøpsdato. Pakken må betales i sin helhet og på forhånd. Ubenyttede pakker/deler av pakken refunderes ikke.

Elevens opplysningsplikt

Eleven plikter å gi trafikkskolen opplysninger om egen helsetilstand, relevante diagnoser (ADD/ADHD), eventuelle lese/skrive/lærevansker. Eleven plikter å være skikket til å føre motorvogn ved oppmøte til kjøretimer. Eleven skal straks underrette skolen dersom eleven mister retten til øvingskjøring eller idømmes sperrefrist hos Politiet.

Pakketilbud Tilhenger BE

  • 2 Kjøretimer
  • Lastsikringskurs
  • Trinnvurdering trinn 2 og 3
  • Sikkerhetskurs på vei
  • Leie av bil m/henger til førerprøve

Pakketilbud pris: 10 150,- (Pakkerabatt 1 000,-) 

Pakketilbud Tilhenger B96

  • 2 Kjøretimer
  • Lastsikringskurs
  • Trinnvurdering trinn 2 og 3
  • Sikkerhetskurs på vei 

Pakketilbud pris: 6 500,- (Pakkerabatt 500,-)