fbpx

Trafikalt grunnkurs

Trafikalt grunnkurs med førstehjelp 2.500,-
Førstehjelp 1.000,-
Mørkekjøring 2.000,-
PAKKE: Trafikalt grunnkurs med førstehjelp og mørkekjøring 3.750,-

 

Hva er trafikalt grunnkurs?

Før du kan ta kjøretimer eller øvelseskjøre, må du ta trafikalt grunnkurs. Når du har fullført kurset, får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre. Kurset er obligatorisk og varer 17 timer. Det vil gi deg en grunnleggende forståelse for hva det innebærer å være fører. Du må være minst 15 år for å ta kurset på en trafikkskole.

Har du fylt 25 år? Da er du fritatt for deler av trafikalt grunnkurs og trenger ikke øvelseskjøringsbevis. Du trenger da kun førstehjelpskurs og mørkekjøring. Husk derimot å ta med deg legitimasjon hver gang du øvelseskjører.

Hvis du kjører opp i tidsrommet fra 16. mars til 31. oktober, kan du ta mørkekjøring etter du har kjørt opp da trafikkskole ikke har mørkekjøring i denne perioden

Hva lærer jeg på trafikalt grunnkurs?

  • Trafikkopplæring
  • Grunnleggende forståelse for trafikk.
  • Mennesket i trafikken
  • Øvingskjøring og kjøreerfaring
  • Førstehjelp.
  • Tiltak ved trafikkulykke
  • Mørkekjøring

Hvor finner jeg øvelseskjøringsbeviset mitt?

Du finner beviset ditt ved å logge inn på Din side hos vegvesen.no.

Må jeg ha trafikalt grunnkurs dersom jeg har fylt 25 år?

Du fritatt for deler av trafikalt grunnkurs og trenger ikke øvelseskjøringsbevis. Du trenger da kun førstehjelpskurs og mørkekjøring. Husk derimot å ta med deg legitimasjon hver gang du øvelseskjører.

 

 

Frist for avbestilling

Kjøretimer – innen kl. 12.00 virkedagen i forveien. Kurs/Sikkerhetskurs (bane/vei) – innen kl. 12.00 tre virkedager i forveien. Timer/kurs som ikke blir avbestilt i tide må betales i sin helhet. Ved sykdom må legemelding blir levert innen senest 1 uke. Eleven vil da bli belastet ett gebyr på 25% fullpris.

Oppmøte og kansellering

Elev møter opp på trafikkskolens lokaler ved avtalt tid. Kjøring til/fra andre møtesteder trekkes fra elevens kjøretid. Dersom elev ikke møter innen 15 minutter etter avtalt starttid, regnes timen som kansellert. Eleven vil bli belastet for timen(e) eleven ikke møter til.

Økonomi

Kjøretimer skal betales før kjøring påbegynnes. Eleven skal løpende følge med på sin økonomistatus på sine elevsider, TABSelev.no Eleven samtykker å motta faktura med fakturagebyr på kr. 50 fra trafikkskolen dersom timer ikke er betalt. Elever ilegges et engangsgebyr kr. 250,- for dekning av bom under opplæringen (gjelder ikke MC).

Pakker

Pakken er gyldig i 18 måneder fra kjøpsdato. Pakken må betales i sin helhet og på forhånd. Ubenyttede pakker/deler av pakken refunderes ikke.

Elevens opplysningsplikt

Eleven plikter å gi trafikkskolen opplysninger om egen helsetilstand, relevante diagnoser (ADD/ADHD), eventuelle lese/skrive/lærevansker. Eleven plikter å være skikket til å føre motorvogn ved oppmøte til kjøretimer. Eleven skal straks underrette skolen dersom eleven mister retten til øvingskjøring eller idømmes sperrefrist hos Politiet.

Pakketilbud Trafikalt Grunnkurs

  • Trafikalt grunnkurs
  • Førstehjelp
  • Mørkekjøring

Pakketilbud pris: 3 750,- (Pakkerabatt 750,-)