fbpx

Motorsykkel

Felles for motorsykkel:
MC Grunnkurs 900,-
Kjøretime (45 min) 1.100,-
Kjøretime (60 min) 1.467,-
Kjøretime (90 min) 2.200,-
Sikkerhetskontroll (45 min) 1.100,-
Leie av sykkel til førerprøve 3.200,-
Lett motorsykkel – klasse A1:
Trinnvurdering trinn 2 1.200,-
Trinnvurdering trinn 3 1.200
Sikkerhetskurs i trafikk 4.700,-
Sikkerhetskurs på vei 5.750,-
Mellomtung motorsykkel – klasse A2:
Trinnvurdering trinn 2 1.200,-
Trinnvurdering trinn 3 1.200,-
Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk eks. baneleie 5.800,-
Sikkerhetskurs på vei 5.750,-
Tung motorsykkel – klasse A:
Trinnvurdering trinn 2 1.200,-
Trinnvurdering trinn 3 1.200,-
Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk eks. baneleie 5.800,-
Sikkerhetskurs på vei – innledning og klargjøring 950,-
Sikkerhetskurs på vei 5.900,-
Sikkerhetskurs på vei – oppsummering 950,-
Utvidelse av førekort:
Klasse A1 – A2 (uten praktisk prøve) 14.750,-
Klasse A1 – A2 (med praktisk prøve) 16.950,-
Klasse A2 – A 6.500,-
Ordinære kjøretimer ved behov (45min) 1100
Annet:
Tillegg kjøretime etter kl. 16.00/helg 150,-
Tillegg førerprøve etter kl. 16:00/helg 1.000,-
Gebyr for baneleie 1.000,-
Teoribok 450,-

 

Hvordan er opplæringen bygd opp?

Opplæringen er delt inn i ulike trinn som består av grunnleggende opplæring på trinn 2, trafikal opplæring på trinn 3 og avsluttende opplæring på trinn 4. Dersom du er under 25år og ønsker å begynne med opplæring på klasse A må du først gjennomføre trafikalt grunnkurs (se egen side). Alle uansett alder må i tillegg gjennomføre eget grunnkurs for MC.

Trinn 2: På dette trinnet skal du lære om motorsykkelen, motorsykkelkjøring og å bruke motorsykkelen rent kjøreteknisk.

Trinn 3: På dette trinnet skal du lære å kjøre tilnærmet selvstendig i variert trafikk.

Trinn 4: På dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter.

Hva kan jeg kjøre med klasse A, A1 og A2?

Klasse A gjelder motorsykkel med eller uten sidevogn, moped og trehjuls motorsykkel. Det er også tillatt å trekke tilhenger i Norge dersom motorsykkelen er godkjent for dette.

Klasse A2 gjelder mellomtung motorsykkel med to hjul med eller uten sidevogn. Mellomtung motorsykkel kan ikke ha motorstyrke over 35 kW/47,6 hk. Dessuten må forholdet mellom motorstyrke og vekt ikke overstige 0,2 kW/kg. Det er også tillatt å trekke tilhenger i Norge dersom motorsykkelen er godkjent for dette.

Klasse A1 gjelder lett motorsykkel med to hjul som har en motor med slagvolum på maks 125 cm3 og motoreffekt på maks 11 kW. I denne klassen finner vi fra 2013 også trehjuls motorsykkel med en motoreffekt på 15 kW.

Hvor lang tid tar det for å få førerkort klasse A?

Det er stor variasjon i hvor lang tid det tar å komme i mål. Hvor lang tid man bruker påvirkes blant annet av innsats, mulighet for øvelseskjøring hjemme (før, under og etter opplæring hos trafikkskole), interesse for å lære om kjøring med motorsykkel og hvor lang tid du bruker på å bestå teoriprøven, for å nevne noe. Noen bruker tre måneder, andre to år. Læring er en individuell prosess, det finnes ingen fasit.

Hva er obligatorisk?

De obligatoriske delene du må gjennom før førerprøve på klasse A, A2 og A1 er: Trinnvurdering trinn 2 og 3, sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk(A/A2), sikkerhetskurs i trafikk(A1) og sikkerhetskurs på vei. Er du over 25år må du i tillegg til disse ha hatt kurset «førstehjelp og tiltak ved trafikkulykker».

Må jeg ha kjøretimer i tillegg til det obligatoriske?

Svaret er nesten alltid ja. Det finnes sjeldne tilfeller hvor nivået på eleven er så høyt at kjøretimer ikke trengs. Alle nye elever som har kjørt motorsykkel før, må ha en kartleggingstime hos oss – da finner læreren ut om du er klar for noe av det obligatoriske.

Er det lang ventetid på førerprøve/oppkjøring?

Det varierer, men normalt sett er det ikke lang ventetid. Med «ikke lang ventetid» mener vi ca. 4 uker. Det har vært perioder med lengre kø, men det er ikke normalen.

Må jeg bestille førerprøve/oppkjøring selv?

Vi anbefaler at du som elev gir fullmakt til oss som trafikkskole slik at vi kan planlegge og koordinere bestillingen av førerprøve slik at både sykkelen og læreren din er ledig. Dersom du bestiller selv, kan vi ikke garantere at sykkel er tilgjengelig, og du kan risikere å måtte endre dato/tid. Kontoret følger daglig med på Statens Vegvesen sine sider, og jobber aktivt for å finne prøver tilpasset hver enkelt elev sine behov.

Må jeg ha med eget utstyr til kjøretimene?

Svaret er ja. Du trenger fullstendig MC-utstyr til alle kjøretimene. Vi anbefaler ordentlige hansker, sko, bukse og jakke. I tillegg til det må du ha en sikker hjelm og intercom. Som elev hos oss får du 10 % avslag på utstyr hos MC Oslo på Furuset (ved IKEA).

Hva koster førerkortet?

Det er store variasjoner i hvor mye en bruker på førerkortet. Dersom du har mulighet til å øvelseskjøre hjemme og begynner tidlig, har du gode forutsetninger for å få et rimeligere førerkort. Det er mange som ikke har denne muligheten og dermed bruker mer. Det er helt vanlig å bruke 30 000 på motorsykkelførerkort i Oslo. Noen bruker mindre, andre mer.

Frist for avbestilling

Kjøretimer – innen kl. 12.00 virkedagen i forveien. Kurs/Sikkerhetskurs (bane/vei) – innen kl. 12.00 tre virkedager i forveien. Timer/kurs som ikke blir avbestilt i tide må betales i sin helhet. Ved sykdom må legemelding blir levert innen senest 1 uke. Eleven vil da bli belastet ett gebyr på 25% fullpris.

Oppmøte og kansellering

Elev møter opp på trafikkskolens lokaler ved avtalt tid. Kjøring til/fra andre møtesteder trekkes fra elevens kjøretid. Dersom elev ikke møter innen 15 minutter etter avtalt starttid, regnes timen som kansellert. Eleven vil bli belastet for timen(e) eleven ikke møter til.

Økonomi

Kjøretimer skal betales før kjøring påbegynnes. Eleven skal løpende følge med på sin økonomistatus på sine elevsider, TABSelev.no Eleven samtykker å motta faktura med fakturagebyr på kr. 50 fra trafikkskolen dersom timer ikke er betalt. Elever ilegges et engangsgebyr kr. 250,- for dekning av bom under opplæringen (gjelder ikke MC).

Pakker

Pakken er gyldig i 18 måneder fra kjøpsdato. Pakken må betales i sin helhet og på forhånd. Ubenyttede pakker/deler av pakken refunderes ikke.

Elevens opplysningsplikt

Eleven plikter å gi trafikkskolen opplysninger om egen helsetilstand, relevante diagnoser (ADD/ADHD), eventuelle lese/skrive/lærevansker. Eleven plikter å være skikket til å føre motorvogn ved oppmøte til kjøretimer. Eleven skal straks underrette skolen dersom eleven mister retten til øvingskjøring eller idømmes sperrefrist hos Politiet.

Pakketilbud Motorsykkel A

 • Trinnvurdering trinn 2 og 3
 • Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk ink. baneleie
 • Sikkerhetskurs på vei
 • Leie av sykkel til førerprøve

Pakketilbud pris: 19 700,- (Pakkerabatt 500,-)

Pakketilbud Motorsykkel A2

 • Trinnvurdering trinn 2 og 3
 • Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk ink. baneleie
 • Sikkerhetskurs på vei
 • Leie av sykkel til førerprøve

Pakketilbud pris: 17 650,- (Pakkerabatt 500,-)

Pakketilbud Motorsykkel A1

 • Trinnvurdering trinn 2 og 3
 • Sikkerhetskurs i trafikk
 • Sikkerhetskurs på vei
 • Leie av sykkel til førerprøve

Pakketilbud pris: 15 550,- (Pakkerabatt 500,-)