fbpx

Trafikalt grunnkurs

Trafikalt grunnkurs med førstehjelp 2.500,-
Førstehjelp 1.000,-
Mørkekjøring/trafikant i mørket 2.100,-

Hva er trafikalt grunnkurs?

Før du kan ta kjøretimer eller øvelseskjøre, må du ta trafikalt grunnkurs. Når du har fullført kurset, får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre. Kurset er obligatorisk og varer 17 timer. Det vil gi deg en grunnleggende forståelse for hva det innebærer å være fører. Du må være minst 15 år for å ta kurset på en trafikkskole.

Har du fylt 25 år? Da er du fritatt for deler av trafikalt grunnkurs og trenger ikke øvelseskjøringsbevis. Du trenger da kun førstehjelpskurs og mørkekjøring. Husk derimot å ta med deg legitimasjon hver gang du øvelseskjører.

Hvis du kjører opp i tidsrommet fra 16. mars til 31. oktober, kan du ta mørkekjøring etter du har kjørt opp da trafikkskole ikke har mørkekjøring i denne perioden

Hva lærer jeg på trafikalt grunnkurs?

 • Trafikkopplæring
 • Grunnleggende forståelse for trafikk.
 • Mennesket i trafikken
 • Øvingskjøring og kjøreerfaring
 • Førstehjelp.
 • Tiltak ved trafikkulykke
 • Mørkekjøring

Hvor finner jeg øvelseskjøringsbeviset mitt?

Du finner beviset ditt ved å logge inn på Din side hos vegvesen.no.

Må jeg ha trafikalt grunnkurs dersom jeg har fylt 25 år?

Du fritatt for deler av trafikalt grunnkurs og trenger ikke øvelseskjøringsbevis. Du trenger da kun førstehjelpskurs og mørkekjøring. Husk derimot å ta med deg legitimasjon hver gang du øvelseskjører.

 

 

 

Vårt mål er å gi deg en målrettet og effektiv opplæring med engasjerte og velutdannede lærere med eleven i fokus.

 

Søknad om førerkort

Det er viktig å sende søknad om førerkort i god tid slik at denne er ferdigbehandlet før praktisk førerprøve. Normal behandlingstid på denne er 4-6 uker dersom du ikke har førerkort fra annen klasse tidligere. Informasjon om søknad om førerkort finner du på vegvesen.no/forerkort. Utfylling av søknad gjøres ved å logge inn med bankID på Vegvesenets sider.

 

Teoriprøven

Bestått teoriprøve på trafikkstasjonen har en gyldighet på 3 år.

 

Førerprøve

Ved teoretisk og praktisk førerprøve må du ha med deg gyldig legitimasjon. Det aksepteres pass, ID-kort eller bankkort med bilde av nyere dato.

 

Oppfølging

Elev/foresatte må selv følge med på avtalte timer og saldo på elevsiden TABS.no. Logg inn med mobilnummeret som er registrert i vårt system, foresatte har egen bruker på sitt nummer (gitt at foresatt er registrert i vårt system med fullt navn, fødselsdato, telefonnummer og epostadresse). Man kan logge inn ved bruk av Vipps eller ved å opprette eget passord (trykk «glemt passord» hvis det er første gang du logger inn).

Ved spørsmål ta kontakt med vårt kontor:

 • Lørenskog: Bibliotekgata 30, tlf: 479 15 600, lorenskog@metrotrafikkskole.no
 • Oslo: Lettvintveien 39, tlf: 479 15 602, oslo@metrotrafikkskole.no

 

Kjøretimer

For å få best mulig utbytte av kjøretimene dine anbefaler vi deg å være best mulig forberedt til hver enkelt time. Du som elev og din kjørelærer vil etter hver time drøfte hvordan du gjennomførte timen i forhold til målene i læreplan og læreren vil gi deg råd om hva du bør tenke/øve på til neste gang. Bruk teoriboken til forberedelsene, gjerne kombinert med praktisk øving hjemme.

Elever ilegges et engangsgebyr på kr 250,- for dekning av bom under opplæringen (gjelder ikke MC eller moped).

 

Betaling

På våre kontorer tar vi imot betaling kontant og med kort. Det er også mulig å betale via vipps etter kjøretimen eller via nettbank. Alle elever hos oss vil få et unikt KID-nummer slik at betaling via nettbank blir registrert i vårt system automatisk. Ved vipps tilkommer et gebyr til Vipps/banken på 1,95% av betalingssum. På TABS.no har man full oversikt over egen saldobalanse og her kan man også betale via vipps og nettbank. Betaling må skje fortløpende etter hver kjøretime. Elever skal selv følge med på sin økonomistatus på sine elevsider på TABS.no. Eleven samtykker til å motta faktura med fakturagebyr fra trafikkskolen dersom timer ikke er betalt.

 

Pakker

Det er mulig å kjøpe pakke hos oss (se hjemmeside for mer info). Pakken er i de fleste tilfeller ikke tilstrekkelig til å få god nok måloppnåelse til å bestå førerprøven. Ved kjøp av pakke vil du få en pakkerabatt mot at pakken må forhåndsbetales før bruk. Pakker må benyttes innen 18 måneder fra kjøpsdato. Ved kjøp av pakke har du en prisgaranti på pakkens innhold i 18 måneder fra kjøpsdato. Vi refunderer ikke ubrukte pakker/varelinjer i pakken.

 

Avbestilling

Dersom du ønsker å avbestille kjøretimen din må du gjøre dette senest innen klokken 12.00 én virkedag før timen (fredag hvis oppsatt mandag). Ved obligatoriske timer/kurs/oppkjøring må avbestilling skje senest innen kl. 12.00 tre virkedager i forveien. Lørdag og søndag teller ikke som virkedager. Ved for sen avbestilling eller ikke møtt til time/kurs vil du bli belastet fullpris for dette. Ved avbestilling ta kontakt direkte med din kjørelærer.

 

Oppmøte og kansellering

Eleven møter opp på trafikkskolens lokaler/møtepunkt ved avtalt tid. Kjøring til/fra andre møtesteder trekkes fra elevens kjøretid. Dersom eleven ikke møter innen 20 minutter etter avtalt starttid, regnes timen som kansellert. Eleven vil bli belastet for timen(e) eleven ikke møter til.

 

Legeattest

Dersom du er syk og ikke kan møte til kjøretimen må du levere legeattest senest innen 1 uke. Eleven vil da bli belastet et gebyr på 25% av fullpris. Ved for sen eller ikke levert legeattest gjelder regler for for sen avbestilling/ikke møtt.

 

Klage

Dersom det skulle oppnå misnøye kan klager sendes til post@metrotrafikkskole.no

Elevens opplysningsplikt

Eleven plikter å gi trafikkskolen opplysninger om egen helsetilstand, relevante diagnoser, eventuelle lese/skrive/lærevansker. Eleven plikter til å være skikket til å føre motorvogn ved oppmøte til kjøretimer. Eleven skal straks underrette skolen dersom eleven mister retten til øvingskjøring eller idømmes sperrefrist hos Politiet.

Andre hensyn

Vi ønsker å gi deg en tilrettelagt opplæring og setter derfor stor pris på om du gir oss beskjed dersom du har andre spesielle behov.

 

Vi forbeholder oss retten til å endre vilkårene og priser forårsaket av prisendringer, feiltrykk eller andre omstendigheter.

 

 

Lykke til med opplæringen og takk for at du valgte Metro Trafikkskole AS

Pakke Trafikalt Grunnkurs

 • Trafikalt grunnkurs
 • Førstehjelp
 • Mørkekjøring

Pakketilbud pris: NOK 3.750,- (Pakkerabatt 850,-)