Personbil

Kjøretime automat (45 min) 825,-
Kjøretime manuell (45 min) 850,-
Kjøretime automat (60 min) 1.100,-
Kjøretime manuell (60 min) 1.134,-
Trinnvurdering trinn 2 925,-
Forbikjøring trinn 3.6 (135 min) 2.500,-
Sikkerhetskurs på øvingsbane inkl. frakt til/fra* 5.100,-
Trinnvurdering trinn 3 925,-
Sikkerhetskurs på vei:
4.1.1 Bilkjøringens risiko 1.100,-
4.1.2 Kjøring i landeveismiljø 4.500,-
4.1.3 Planlegging og kjøring i variert miljø 3.650,-
4.1.4 Refleksjon og oppsummering 1.100,-
Oppvarmingstime før førerprøve (automat) 825,-
Oppvarmingstime før førerprøve (manuell) 850,-
Leie av bil til førerprøve Oslo/Lillestrøm 3.200,-
Annet
Tillegg kjøretimer etter kl 16.00/helg 45 min 150,-
Tillegg kjøretimer etter kl 16.00/helg 60 min 200,-
Tillegg førerprøve etter kl 16.00/helg 1.000,-
*NAF-gebyr for baneleie 1.400,-
Teoribok 450,-
Engangsgebyr for bompenger 250,-
Gebyrer til Statens Vegvesen
Teoriprøve 350,-
Førerprøve på nett/på trafikkstasjon 1.110,-/1.150,-
Utstedelse av førerkort på nett/på trafikkstasjon 90,-/200,-
Foto 70,-

 

Hvordan er opplæringen bygd opp? 

Opplæringen er delt inn i ulike trinn som består av grunnleggende opplæring på trinn 2, trafikal opplæring på trinn 3 og avsluttende opplæring på trinn 4. Dersom du er under 25år og ønsker å begynne med opplæring på klasse B må du først gjennomføre trafikalt grunnkurs (se egen side).

Trinn 2: Eleven skal ha så god kjøreteknisk ferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter. Eleven skal mot slutten av trinn 2 gjennomføre trinnvurdering.

Trinn 3: Eleven skal kjøre tydelig, sikkert og selvstendig i variert trafikk. Eleven skal mot slutten av trinn 3 gjennomføre trinnvurdering og sikkerhetskurs på bane.

Trinn 4: Eleven skal være på førerprøvenivå. Trinnet består av fem deler – to deler teori, to deler praktisk kjøring og siste del er mengdetrening frem mot førerprøve. Hovedtema på trinn 4 er risiko.

Hva kan jeg kjøre med klasse B?

 • en personbil med tillatt totalvekt på maks 3 500 kg. Den kan være godkjent for maks 8 passasjerer i tillegg til føreren
 • alle typer moped med to, tre eller fire hjul
 • motorsykkel med tre eller fire hjul
 • ATV som er registrert som motorsykkel med fire hjul
 • traktor (gjelder kun i Norge), med en tillatt totalvekt på maks 3 500 kg.
 • motorredskap (gjelder kun i Norge), med en tillatt totalvekt på maks 3 500 kg. gaffeltruck
 • beltebil med eller uten tilhengerslede

Hvor lang tid tar det for å få førerkort klasse B?

Det er stor variasjon i hvor lang tid det tar å komme i mål. Hvor lang tid man bruker påvirkes blant annet av innsats, mulighet for øvelseskjøring hjemme (før, under og etter opplæring hos trafikkskole), interesse for å lære om bilkjøring og hvor lang tid du bruker på å bestå teoriprøven, for å nevne noe. Noen bruker tre måneder, andre to år. Læring er en individuell prosess, det finnes ingen fasit.

Hva er obligatorisk?

De obligatoriske delene du må gjennom før førerprøve på klasse B er: Trinnvurdering trinn 2 og 3, sikkerhetskurs på bane og sikkerhetskurs på vei (trinn 4). I tillegg til disse må du ha hatt kurset «førstehjelp og tiltak ved trafikkulykker» og «trafikant i mørket/mørkedemo», sistnevnte gjelder kun i vinterhalvåret.

Må jeg ha kjøretimer i tillegg til det obligatoriske?

Svaret er nesten alltid ja. Det finnes sjeldne tilfeller hvor nivået på eleven er så høyt at kjøretimer ikke trengs. Alle nye elever som har kjørt bil før, må ha en kartleggingstime hos oss – da finner læreren ut om du er klar for noe av det obligatoriske.

Er det lang ventetid på førerprøve/oppkjøring?

Det varierer, men normalt sett er det ikke lang ventetid. Med «ikke lang ventetid» mener vi 2-4 uker. Det har vært perioder med lengre kø, men det er ikke normalen.

Må jeg bestille førerprøve/oppkjøring selv?

Vi anbefaler at du som elev gir fullmakt til oss som trafikkskole slik at vi kan planlegge og koordinere bestillingen av førerprøve slik at både bilen og læreren din er ledig. Dersom du bestiller selv, kan vi ikke garantere at bil er tilgjengelig, og du kan risikere å måtte endre dato/tid. Kontoret følger daglig med på Statens Vegvesen sine sider, og jobber aktivt for å finne prøver tilpasset hver enkelt elev sine behov.

Hvor mye koster førerkortet?

Det er store variasjoner i hvor mye en bruker på førerkortet. Dersom du har mulighet til å øvelseskjøre hjemme og begynner tidlig (ved 16 årsalder) har du gode forutsetninger for å få et rimeligere førerkort. Det er mange som ikke har denne muligheten og dermed bruker mer. Det er helt vanlig å bruke 40 000,- på førerkort klasse B i Oslo. Noen bruker mindre, andre mer.

 

Info kommer

Pakke Personbil Klasse B

 • Trinnvurdering trinn 2 & 3
 • Sikkerhetskurs på øvingsbane (ekskl. NAF-gebyr)
 • Forbikjøring
 • Sikkerhetskurs på vei
 • Leie av bil til førerprøve inkl. oppvarmingstime

Pakketilbud pris: NOK 23.000,- (Pakkerabatt 850,-)