fbpx

Motorsykkel

Felles for motorsykkel
MC Grunnkurs 900,-
Kjøretime (45 min) 1.100,-
Kjøretime (60 min) 1.467,-
Kjøretime (90 min) 2.200,-
Sikkerhetskontroll (45 min) 1.100,-
Leie av sykkel til førerprøve 3.200,-
Lett motorsykkel – klasse A1
Trinnvurdering trinn 2 1.200,-
Trinnvurdering trinn 3 1.200,-
Sikkerhetskurs i trafikk 4.700,-
Sikkerhetskurs på vei 5.750,-
Mellomtung motorsykkel – klasse A2
Trinnvurdering trinn 2 1.200,-
Trinnvurdering trinn 3 1.200,-
Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk eks. baneleie* 5.800,-
Sikkerhetskurs på vei 5.750,-
Tung motorsykkel – klasse A
Trinnvurdering trinn 2 1.200,-
Trinnvurdering trinn 3 1.200,-
Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk eks. baneleie* 5.800,-
Sikkerhetskurs på vei – innledning og klargjøring 950,-
Sikkerhetskurs på vei 5.900,-
Sikkerhetskurs på vei – oppsummering 950,-
Utvidelse av førerkort
Klasse A1 til A2 11 timer inkl. baneleie – også automat 12.500,-
Klasse A2 til A 7 timer 6.200,-
Individuelle kjøretimer etter behov 45 min 1.100,-
Annet
Tillegg kjøretime etter kl. 16.00/helg 45 min 150,-
Tillegg kjøretime etter kl 16.00/helg 60 min 200,-
Tillegg førerprøve etter kl. 16:00/helg 1.000,-
*Baneleie NMK Trøgstad Motorsenter 1.000,-
Teoribok 480,-

 

Hvordan er opplæringen bygd opp?

Opplæringen er delt inn i ulike trinn som består av grunnleggende opplæring på trinn 2, trafikal opplæring på trinn 3 og avsluttende opplæring på trinn 4. Dersom du er under 25år og ønsker å begynne med opplæring på klasse A må du først gjennomføre trafikalt grunnkurs (se egen side). Alle uansett alder må i tillegg gjennomføre eget grunnkurs for MC.

Trinn 2: På dette trinnet skal du lære om motorsykkelen, motorsykkelkjøring og å bruke motorsykkelen rent kjøreteknisk.

Trinn 3: På dette trinnet skal du lære å kjøre tilnærmet selvstendig i variert trafikk.

Trinn 4: På dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter.

Hva kan jeg kjøre med klasse A, A1 og A2?

Klasse A gjelder motorsykkel med eller uten sidevogn, moped og trehjuls motorsykkel. Det er også tillatt å trekke tilhenger i Norge dersom motorsykkelen er godkjent for dette.

Klasse A2 gjelder mellomtung motorsykkel med to hjul med eller uten sidevogn. Mellomtung motorsykkel kan ikke ha motorstyrke over 35 kW/47,6 hk. Dessuten må forholdet mellom motorstyrke og vekt ikke overstige 0,2 kW/kg. Det er også tillatt å trekke tilhenger i Norge dersom motorsykkelen er godkjent for dette.

Klasse A1 gjelder lett motorsykkel med to hjul som har en motor med slagvolum på maks 125 cm3 og motoreffekt på maks 11 kW. I denne klassen finner vi fra 2013 også trehjuls motorsykkel med en motoreffekt på 15 kW.

Hvor lang tid tar det for å få førerkort klasse A?

Det er stor variasjon i hvor lang tid det tar å komme i mål. Hvor lang tid man bruker påvirkes blant annet av innsats, mulighet for øvelseskjøring hjemme (før, under og etter opplæring hos trafikkskole), interesse for å lære om kjøring med motorsykkel og hvor lang tid du bruker på å bestå teoriprøven, for å nevne noe. Noen bruker tre måneder, andre to år. Læring er en individuell prosess, det finnes ingen fasit.

Hva er obligatorisk?

De obligatoriske delene du må gjennom før førerprøve på klasse A, A2 og A1 er: Trinnvurdering trinn 2 og 3, sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk(A/A2), sikkerhetskurs i trafikk(A1) og sikkerhetskurs på vei. Er du over 25år må du i tillegg til disse ha hatt kurset «førstehjelp og tiltak ved trafikkulykker».

Må jeg ha kjøretimer i tillegg til det obligatoriske?

Svaret er nesten alltid ja. Det finnes sjeldne tilfeller hvor nivået på eleven er så høyt at kjøretimer ikke trengs. Alle nye elever som har kjørt motorsykkel før, må ha en kartleggingstime hos oss – da finner læreren ut om du er klar for noe av det obligatoriske.

Er det lang ventetid på førerprøve/oppkjøring?

Det varierer, men normalt sett er det ikke lang ventetid. Med «ikke lang ventetid» mener vi ca. 4 uker. Det har vært perioder med lengre kø, men det er ikke normalen.

Må jeg bestille førerprøve/oppkjøring selv?

Vi anbefaler at du som elev gir fullmakt til oss som trafikkskole slik at vi kan planlegge og koordinere bestillingen av førerprøve slik at både sykkelen og læreren din er ledig. Dersom du bestiller selv, kan vi ikke garantere at sykkel er tilgjengelig, og du kan risikere å måtte endre dato/tid. Kontoret følger daglig med på Statens Vegvesen sine sider, og jobber aktivt for å finne prøver tilpasset hver enkelt elev sine behov.

Må jeg ha med eget utstyr til kjøretimene?

Svaret er ja. Du trenger fullstendig MC-utstyr til alle kjøretimene. Vi anbefaler ordentlige hansker, sko, bukse og jakke. I tillegg til det må du ha en sikker hjelm og intercom. Som elev hos oss får du 10 % avslag på utstyr hos MC Oslo på Furuset (ved IKEA).

Hva koster førerkortet?

Det er store variasjoner i hvor mye en bruker på førerkortet. Dersom du har mulighet til å øvelseskjøre hjemme og begynner tidlig, har du gode forutsetninger for å få et rimeligere førerkort. Det er mange som ikke har denne muligheten og dermed bruker mer. Det er helt vanlig å bruke 30 000 på motorsykkelførerkort i Oslo. Noen bruker mindre, andre mer.

OPPGRADERING A1-A2

Når kan jeg starte?

 • Må ha hatt førerkort klasse A1 i minst 1 år for å starte kurset
 • 17 år (få lappen ved fylt 18år)

Krav for å få førerrett

 • 2 kjøretimer à 45 min
 • Sikkerhetskurs på bane 4t
 • Sikkerhetskurs på vei 5t
 • Individuelle kjøretimer ved behov
 • Minst 2 års førerrett på klasse A1
 • Ingen praktisk prøve

OPPGRADERING FRA A2-A

Når kan jeg starte?

 • Må ha hatt førerkort klasse A2 i minst 1 år for å starte kurset
 • 19 år, få lappen ved fylt 20 år

Krav for å få førerrett
Kurset er på minst 7 undervisningstimer som består av:

 • Minst 4 timer praktisk kjøring
 • Minst 2 timer bevisstgjøring, planlegging, refleksjon og oppsummering (teori)
 • 1 time anvendes etter behov (teori/kjøring)
 • Individuelle kjøretimer etter behov
 • Minst 2 års førerrett på klasse A2
 • Ingen praktisk prøve

 

Vårt mål er å gi deg en målrettet og effektiv opplæring med engasjerte og velutdannede lærere med eleven i fokus.

 

Søknad om førerkort

Det er viktig å sende søknad om førerkort i god tid slik at denne er ferdigbehandlet før praktisk førerprøve. Normal behandlingstid på denne er 4-6 uker dersom du ikke har førerkort fra annen klasse tidligere. Informasjon om søknad om førerkort finner du på vegvesen.no/forerkort. Utfylling av søknad gjøres ved å logge inn med bankID på Vegvesenets sider.

 

Teoriprøven

Bestått teoriprøve på trafikkstasjonen har en gyldighet på 3 år.

 

Førerprøve

Ved teoretisk og praktisk førerprøve må du ha med deg gyldig legitimasjon. Det aksepteres pass, ID-kort eller bankkort med bilde av nyere dato.

 

Oppfølging

Elev/foresatte må selv følge med på avtalte timer og saldo på elevsiden TABS.no. Logg inn med mobilnummeret som er registrert i vårt system, foresatte har egen bruker på sitt nummer (gitt at foresatt er registrert i vårt system med fullt navn, fødselsdato, telefonnummer og epostadresse). Man kan logge inn ved bruk av Vipps eller ved å opprette eget passord (trykk «glemt passord» hvis det er første gang du logger inn).

Ved spørsmål ta kontakt med vårt kontor:

 • Lørenskog: Bibliotekgata 30, tlf: 479 15 600, lorenskog@metrotrafikkskole.no
 • Oslo: Lettvintveien 39, tlf: 479 15 602, oslo@metrotrafikkskole.no

 

Kjøretimer

For å få best mulig utbytte av kjøretimene dine anbefaler vi deg å være best mulig forberedt til hver enkelt time. Du som elev og din kjørelærer vil etter hver time drøfte hvordan du gjennomførte timen i forhold til målene i læreplan og læreren vil gi deg råd om hva du bør tenke/øve på til neste gang. Bruk teoriboken til forberedelsene, gjerne kombinert med praktisk øving hjemme.

Elever ilegges et engangsgebyr på kr 250,- for dekning av bom under opplæringen (gjelder ikke MC eller moped).

 

Betaling

På våre kontorer tar vi imot betaling kontant og med kort. Det er også mulig å betale via vipps etter kjøretimen eller via nettbank. Alle elever hos oss vil få et unikt KID-nummer slik at betaling via nettbank blir registrert i vårt system automatisk. Ved vipps tilkommer et gebyr til Vipps/banken på 1,95% av betalingssum. På TABS.no har man full oversikt over egen saldobalanse og her kan man også betale via vipps og nettbank. Betaling må skje fortløpende etter hver kjøretime. Elever skal selv følge med på sin økonomistatus på sine elevsider på TABS.no. Eleven samtykker til å motta faktura med fakturagebyr fra trafikkskolen dersom timer ikke er betalt.

 

Pakker

Det er mulig å kjøpe pakke hos oss (se hjemmeside for mer info). Pakken er i de fleste tilfeller ikke tilstrekkelig til å få god nok måloppnåelse til å bestå førerprøven. Ved kjøp av pakke vil du få en pakkerabatt mot at pakken må forhåndsbetales før bruk. Pakker må benyttes innen 18 måneder fra kjøpsdato. Ved kjøp av pakke har du en prisgaranti på pakkens innhold i 18 måneder fra kjøpsdato. Vi refunderer ikke ubrukte pakker/varelinjer i pakken.

 

Avbestilling

Dersom du ønsker å avbestille kjøretimen din må du gjøre dette senest innen klokken 12.00 én virkedag før timen (fredag hvis oppsatt mandag). Ved obligatoriske timer/kurs/oppkjøring må avbestilling skje senest innen kl. 12.00 tre virkedager i forveien. Lørdag og søndag teller ikke som virkedager. Ved for sen avbestilling eller ikke møtt til time/kurs vil du bli belastet fullpris for dette. Ved avbestilling ta kontakt direkte med din kjørelærer.

 

Oppmøte og kansellering

Eleven møter opp på trafikkskolens lokaler/møtepunkt ved avtalt tid. Kjøring til/fra andre møtesteder trekkes fra elevens kjøretid. Dersom eleven ikke møter innen 20 minutter etter avtalt starttid, regnes timen som kansellert. Eleven vil bli belastet for timen(e) eleven ikke møter til.

 

Legeattest

Dersom du er syk og ikke kan møte til kjøretimen må du levere legeattest senest innen 1 uke. Eleven vil da bli belastet et gebyr på 25% av fullpris. Ved for sen eller ikke levert legeattest gjelder regler for for sen avbestilling/ikke møtt.

 

Klage

Dersom det skulle oppnå misnøye kan klager sendes til post@metrotrafikkskole.no

Elevens opplysningsplikt

Eleven plikter å gi trafikkskolen opplysninger om egen helsetilstand, relevante diagnoser, eventuelle lese/skrive/lærevansker. Eleven plikter til å være skikket til å føre motorvogn ved oppmøte til kjøretimer. Eleven skal straks underrette skolen dersom eleven mister retten til øvingskjøring eller idømmes sperrefrist hos Politiet.

Andre hensyn

Vi ønsker å gi deg en tilrettelagt opplæring og setter derfor stor pris på om du gir oss beskjed dersom du har andre spesielle behov.

 

Vi forbeholder oss retten til å endre vilkårene og priser forårsaket av prisendringer, feiltrykk eller andre omstendigheter.

 

 

Lykke til med opplæringen og takk for at du valgte Metro Trafikkskole AS

 

Pakke Motorsykkel A1

 • Trinnvurdering trinn 2 og 3
 • Sikkerhetskurs i trafikk
 • Sikkerhetskurs på vei
 • Leie av sykkel til førerprøve

Pakketilbud pris: 15.550,- (Pakkerabatt 500,-)

Pakke Motorsykkel A2

 • Trinnvurdering trinn 2 og 3
 • Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk inkl. baneleie
 • Sikkerhetskurs på vei
 • Leie av sykkel til førerprøve

Pakketilbud pris: 17.650,- (Pakkerabatt 500,-)

Pakke Motorsykkel A

 • Trinnvurdering trinn 2 og 3
 • Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk inkl. baneleie
 • Sikkerhetskurs på vei
 • Leie av sykkel til førerprøve

Pakketilbud pris: 19.700,- (Pakkerabatt 500,-)