Avdeling Grefsen2020-08-03T13:45:53+02:00

Avdeling Grefsen

Våre ansatte
Kursoversikt

RING MEG 

TGK / førstehjelp /
trafikant i mørket

Moped AM146

Klasse A1, A2, A

Klasse B: Manuell / automat

B-96 / BE

Oppfriskningstime / kjørevurdering

Åpningstid kontor

                             FERIESTENGT

KONTAKT OSS

Foresatt info (gjelder de under 18 år)