Samarbeid med Thomas Sigvartsen

Samarbeid med Thomas Sigvartsen

 Metro Trafikkskole AS i samarbeid med Thomas Sigvartsen

Thomas Sigvartsen og Sigvartsen-Racing uttrykker glede over å kunne fortelle at samarbeidet de har hatt med Metro Trafikkskole avd. Lørenskog og Ensjø vil fortsette i 2014. Bedriften har vært en viktig støttespiller for Thomas de seneste årene og vi er veldig fornøyde med at vi har fått på plass en ny avtale.

– Metro Trafikkskole AS har vært en viktig samarbeidspartner for meg de siste årene og jeg er veldig glad for å ha de med videre i min satsing, sier Thomas.

Mer om Metro Trafikkskole og deres tilbud kan du lese på deres hjemmeside: www.metrotrafikkskole.no

Mer om samarbeidet kan du lese her og på www.sigvartsen-racing.com

2018-05-20T20:44:51+02:00