Førerkort Klasse B

Førerkort Klasse B

Metro Trafikkskole AS har avdeling på:

  • Metro Senter i Lørenskog
  • Ensjø (nær Ensjø T-bane) i Oslo
  • Grefsen i Oslo

Vi kan tilby opplæring på manuell- og automatgiret bil.

  • Alle våre lærer er autoriserte trafikklærere med høy kompetanse og arbeidsmoral.
  • Vi er fleksible, inkluderende og lytter til dine ønsker og behov.
  • Ønsker du en profesjonell trafikkopplæring hvor eleven er satt i fokus, velger du oss!

Fakta om opplæringen:

Opplæringen på klasse B er delt inn i fire trinn, hvor hvert av trinnene har et mål som skal nås for å kunne gå videre til neste trinn. Det er elevens kjøreferdigheter og trafikale kompetanse som avgjør hvilket trinn eleven er på.

Trinn 1

Det første trinnet i opplæringen består av trafikalt grunnkurs(10t), førstehjelp(4t) og mørkedemo(3t). Dette skal gi eleven en grunnleggende forståelse for trafikk, og være et utgangspunkt for videre opplæring. Når kurset er gjennomført får man tilsendt et kursbevis som benyttes ved øvelseskjøring. Alle mellom 15-25 år som skal øvelseskjøre privat eller ved trafikkskole må gjennomføre trafikalt grunnkurs. Dersom du er over 25, trenger du kun førstehjelp og mørkedemo.

Trinn 2

Det andre trinnet i opplæringen omhandler tekniske kjøreferdigheter. Her skal eleven lære å mestre bilen rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. Det er viktig med gode kjøretekniske ferdigheter, for å kunne få et godt utbytte av neste trinn. Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk trinnvurdering.

Trinn 3

Det tredje trinnet i opplæringen handler om trafikale ferdigheter. Her skal eleven lære å beherske kjøring i variert trafikk og miljø. Det innebærer at eleven skal sette seg inn i trafikkreglene og ha en forståelse for hvordan vi skal oppføre oss i trafikken. På dette trinnet er det obligatorisk med sikkerhetskurs på bane og en avsluttende trinnvurdering. Etter å ha gjennomført trinn 3 skal eleven kjøre tydelig, sikkert og selvstendig.

Trinn 4

Det fjerde og siste trinnet i opplæringen kalles sikkerhetskurs på veg, og er delt inn i fire deler. Del 1 omhandler bilkjøringens risiko, del 2 er kjøring i landevegsmiljø, del 3 er planlegging og kjøring i variert miljø og del 4 er refleksjon og oppsummering av kurset som helhet.

THOMAS SIGVARTSEN
THOMAS SIGVARTSEN
2018-05-20T20:41:33+02:00