Grefsen – Oppfriskningstime / kjørevurdering2020-08-03T14:16:18+02:00

Avdeling Grefsen

Tilbake
Kursoversikt

VURDERINGSTIME                             Pris kr 1 300,-

Timen består av:

 • 45 minutter praktisk kjøring med veiledning
 • Skriftlig evaluering fra kjørelærer som kan medbringes til lege.

HVORFOR VURDERINGSTIME? 

 • Etter fylte 75 år kreves det legeattest for at du fortsatt skal få beholde førerkortet ditt.
 • Det vil i mange tilfelle være vanskelig for en lege og kunne gi denne legeattesten kun basert på medisinsk undersøkelse. Mange blir derfor sendt videre til fylkeslegen hvor det ofte blir besluttet at du må avlegge ny praktisk prøve på trafikkstasjonen.
 • Vi har spesialisert oss på og gjennomføre en vurderingstime med skriftlig evaluering i forkant av din legetime. Det vil da være lettere for legen og vurdere om det fortsatt er tilrådelig å at du skal få beholde førerkortet.
 • På denne vurderingstimen kan du kjøre med din egen bil eller skolens.
 • Vi disponerer automat og manuell-giret bil.

OPPFRISKNINGSKURS                 Pris kr 2 000,-

Kurset består av:

 • 2 timer innledende teori
 • 3 timer praktisk kjøring med veiledning hvor aktuelle problemstillinger blir gjennomgått
 • 1 time oppsummering med refleksjon

HVORFOR OPPFRISKNINGSKURS?

Mange av oss som har kjørt bil en stund føler oss usikre på nye regler og de utfordringer dagens økende trafikk gir oss.

– På disse kursene skal vi veilede deg både teoretisk og i praksis der du føler skoen trykker slik at du kan føle deg trygg og sikker i dagens trafikk.

Hvem tar kurset?

– Kvinner og menn i alle aldere som føler at de trenger en liten oppfriskning.

Hva går vi gjennom?

 -Dette kan variere fra kurs til kurs alt etter behov og ønsker fra deltagerne.

 • Bykjøring
 • Rundkjøringer
 • Plassering
 • Veioppmerking
 • Skilter
 • Utkjøring på høyhastighetsvei
 • Vikepliktsvurderinger

Er temaer deltagerne ofte føler behov for veiledning i.

Kan jeg stryke på kurset?

-Du vil ikke miste førerkortet som deltaker. Kurset er veiledende og skal hjelpe deg til å takle de situasjoner du føler deg usikker i, slik at de kan få glede av førerkortet ditt i mange år fremover.

Skal jeg bruke min egen bil på kurset?

-Vi bruker skolens biler.  Den praktiske delen er lagt opp som en demonstrasjon hvor læreren kjører, veileder og forklarer situasjoner du/dere syntes kan være vanskelig.

-Det vil være 2 eller 3 i hver gruppe.

Individuell opplæring:

-Ønsker du individuell opplæring kan dette arrangeres i etterkant, hvor du kjører alene under veiledning av en kjørelærer.

Hva koster kurset?

Kurset koster kr 2000,- pr deltager basert på 2-3 deltager pr kurs.

Individuelle timer i etterkant av kurset koster kr 700,- pr time. På de individuelle timene kan du om ønskelig kjøre din egen bil.

Skolen disponerer automat og manuell-giret bil

Våre ansatte

KONTAKT OSS

Foresatt info (gjelder de under 18 år)